Werkwijze

Werkwijze


Vrijblijvende kennismaking
Tijdens dit (telefonische) gesprek wordt de doelstelling en knelpunten besproken en uitleg over de werkwijze gegeven. De trajecten stem ik af op de wensen en de behoeften van het kind, de medewerker en/of van de organisatie. Het is belangrijk dat voor allen een duidelijk beeld ontstaat over de verwachtingen.Coachen is maatwerk
Het traject start met een intakegesprek met de opdrachtgever en degene die het coachtraject gaat volgen. In dit gesprek worden verwachtingen uitgesproken, concrete afspraken gemaakt en coachvragen helder geformuleerd.

Het aantal gesprekken dat nodig is, hangt sterk samen met de omstandigheden en verloop van het begeleidingstraject. Gemiddeld zijn tussen de 3 en de 8 gesprekken voldoende.


Ik stimuleer mensen om zelf actief na te denken over de situatie, zelf hun eigen verantwoordelijkheid te nemen waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Hierdoor komt een veranderingsproces op gang. De ontwikkeling van de cliƫnt staat helemaal centraal. In dit proces worden weer kansen en nieuwe perspectieven gezien.Afronding
Indien gewenst kan na afloop van het begeleidingstraject een evaluatiegesprek plaats vinden.Ethische gedragscode
Als coach werk ik volgens een ethische gedragscode. Dit betekent dat de inhoud van de gesprekken vertrouwelijk is en blijft.